Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2016

Χαλαρά Και Αναλογικά

Αστερισμός ζωτικών φαινομένων - Anthony Marra

Sexing The Cherry· Ένα Απόσπαμα // Jeanette Winterson

Σπούτνικ αγαπημένη / Χαρούκι Μουρακάμι

Σπούτνικ αγαπημένη - Χαρούκι Μουρακάμι

2046 - Kar-Wai Wong

Ένα πρωί, νωρίς / Virginia Baily

H παραφερνάλια του #PrismaApp

Ai Weiwei @ Cycladic

Nτεμοντέ