Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2024

Σπουδή στο μπλε - Maggie Nelson

Κακό Ανήλιο - Κωνσταντίνος Δομηνίκ

Ο μάγος - Colm Tóibín

Μέρα απελευθέρωσης - George Saunders

Ιδιωτικές άβυσσοι - Gianfranco Calligarich