Καμιά φορά και τα πούπουλα μπορεί να κρύβουν μέσα τους μαχαίρια.