Ο έρωτας ποτέ δεν φέρνει τίποτα καλό. Ο έρωτας πάντα φέρνει κάτι καλύτερο.